Basilica da Estrela, Lissabon, 03-2017


© Andreas Deusch 2020